Karlevi Bed&Breakfast

Huset, med gården i mitten och ateljén till vänster.

Karlevi Bygatan 1 ligger ca 1 mil söder om Färjestaden.